Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Dočasné přerušení provozu

Dočasné přerušení provozu


Žádost o OČR zasílejte na mail : msslunicko@tiscali.cz

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku - pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 [dle § 4 odst. 3 zákona č. xxx/2020 Sb. ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.]. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na webových stránkách ČSSZ (ePortál ČSSZ) k vyplnění v elektronické podobě a vytištění nebo ke stažení k ručnímu vyplnění.

Pokud se dokument po otevření nezobrazí správně stačí jej uložit na disk a po uložení otevřít. Zobrazení je potom v pořádku.

Vážení rodiče,

Tak jako byla mateřská škola ze dne na den uzavřena, nevíme, kdy Rada města Pardubice rozhodne o jejím otevření. Protože většina z vás platí poplatky v MŠ trvalým příkazem, prosím nerušte je.

Veškeré přeplatky na stravném i školném, které vzniknou uzavřením MŠ, vám zašleme na váš účet při vyúčtování v měsíci červnu (poslední platba stravného i školného je v měsíci květnu).

Pokud má někdo z vás závažné finanční problémy a platby by nebyl schopen realizovat, napište mi na mail mateřské školy: msslunicko@tiscali.cz. Problém budeme řešit individuálně.

Děkuji za spolupráci a přeji všem hlavně zdraví.

Ivana Klímová, ředitelka školy

Charakter a umístění mateřské školy Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko byla postavena v roce 1956 na sídlišti Dukla v Pardubicích. Budova je doposud zachovalá a ačkoli je umístěna uprostřed sídliště, má ve svém okolí bohatou zeleň. Nedaleko mateřské školy se nachází lesopark, hřiště pro děti umístěné v základní škole, kam mají děti přístup a nedaleko je sportovní stadion. Také ve vztahu k pozemní komunikaci je poloha MŠ výhodná. Naše MŠ je čtyřtřídní. Mateřská škola Sluníčko je prostorná, v přízemí jsou umístěny dvě velké třídy, ložnice, ředitelna a kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním poschodí mateřské školy jsou dvě menší třídy, které mají k dispozici prostornou a dobře vybavenou tělocvičnu. Každé třídě přísluší samostatné prostorné ložnice, kde jsou vybudovány z části dětské koutky.

Celý interiér MŠ je v průběhu roku upravován dle potřeby a požadavku dětí. Ve všech třídách je interiér zcela nový a odpovídající požadavků dětí.

Dětský denVe čtyřech třídách s názvem Berušky - 1., Motýlci - 2., Zvoneček - 3. a Sluníčka - 4. se pracuje se skupinami 25 dětí. Cílem nás všech je zdravá mateřská škola, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro život, který právě prožívají. Pro tří až šestileté děti se mateřská škola stává místem poutavých zážitků, nových poznatků, her, dobrých kamarádů a životní pohody. Mezi podmínky zdraví, pohody a radosti ze života patří každodenní uspokojování a respektování potřeb dítěte.

Proč naše mateřská škola Sluníčko?

V době letních prázdnin 2008 proběhla v MŠ Sluníčko rozsáhlá rekonstrukce:
V době letních prázdnin 2011 proběhla další rekonstrukce MŠ Sluníčko