Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Aktuální informace pro rodiče


Uzavření MŠ o prázdninách ve školním roce 2020 / 2021.
Prázdniny 2021 PŘEVOD DĚTÍ DO JINÝCH MŠ SE V DOBĚ PRÁZDNIN NEKONÁ.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: ? vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření- v Pardubicích je pro tyto děti otevřena:

 • Mateřská škola- Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450
 • Telefon 466 799 178
 • E-mail: msbrozikova@tiscali.cz
Informace o ošetřovném:

Škola již žádné potvrzení nevydává. Pro další informace klikni zde.

Rozhodnutí o karanténě.

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi 5. až 7. den, nejpozději 10. den do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

 • 1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,
 • 2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně - ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů - oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;
 • 3) po dobu karantény
 • a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,
 • b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku. Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.