Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Úprava platby trvalých příkazů

Pro více informací klikněte na odkaz


POSLEDNÍ PLATBA STRAVNÉHO

POSLEDNÍ PLATBA STRAVNÉHO A ÚPLATY PŘES ÚČET MUSÍ PROBĚHNOUT NEJDÉLE DO KONCE KVĚTNA.

V ČERVNU A ČERVENCI PROSÍM NIC NEPOSÍLEJTE !!!

PRVNÍ PLATBU STRAVNÉHO A ÚPLATY PŘES ÚČET NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK POSÍLEJTE
OD 1. DO 15. SRPNA 2020.

Termíny uzavření MŠ v Pardubicích

Přehled provozu mateřských škol o prázdninách:


MŠ Sluníčko se otevírá dne 25. 5. 2020
Provozní doba je od 7.00 hod. do 16.30 hod.
Při nástupu předáte Čestné prohlášení.


Rodič, který umístí své dítě do MŠ po jejím znovuotevření (květen 2020) předá první den nástupu toto prohlášení :


Charakter a umístění mateřské školy Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko byla postavena v roce 1956 na sídlišti Dukla v Pardubicích. Budova je doposud zachovalá a ačkoli je umístěna uprostřed sídliště, má ve svém okolí bohatou zeleň. Nedaleko mateřské školy se nachází lesopark, hřiště pro děti umístěné v základní škole, kam mají děti přístup a nedaleko je sportovní stadion. Také ve vztahu k pozemní komunikaci je poloha MŠ výhodná. Naše MŠ je čtyřtřídní. Mateřská škola Sluníčko je prostorná, v přízemí jsou umístěny dvě velké třídy, ložnice, ředitelna a kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním poschodí mateřské školy jsou dvě menší třídy, které mají k dispozici prostornou a dobře vybavenou tělocvičnu. Každé třídě přísluší samostatné prostorné ložnice, kde jsou vybudovány z části dětské koutky.

Celý interiér MŠ je v průběhu roku upravován dle potřeby a požadavku dětí. Ve všech třídách je interiér zcela nový a odpovídající požadavků dětí.

Dětský denVe čtyřech třídách s názvem Berušky - 1., Motýlci - 2., Zvoneček - 3. a Sluníčka - 4. se pracuje se skupinami 25 dětí. Cílem nás všech je zdravá mateřská škola, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro život, který právě prožívají. Pro tří až šestileté děti se mateřská škola stává místem poutavých zážitků, nových poznatků, her, dobrých kamarádů a životní pohody. Mezi podmínky zdraví, pohody a radosti ze života patří každodenní uspokojování a respektování potřeb dítěte.

Proč naše mateřská škola Sluníčko?

V době letních prázdnin 2008 proběhla v MŠ Sluníčko rozsáhlá rekonstrukce:
V době letních prázdnin 2011 proběhla další rekonstrukce MŠ Sluníčko